Specialisme

We meten veelzijdige gebouwen. Toch ligt al sinds onze start het accent op de sociale woningbouw. In veel gevallen meten we huurwoningen in als ze in bewoonde staat zijn. Dat doen we snel en efficiënt, maar ook bewonersvriendelijk. We stellen ons beleefd op, respecteren zoveel als mogelijk de privacy. Wij leveren bouwkundige dienstverlening bij onderhoud en mutatie. Met een sociale onderlegger.