Historie

De aanschaf van één enkele rolmaat was de opmaat voor een bijzondere dienstverlening. In 2002 startte Klaas Jelle Hakvoort met zijn eerste opdracht in Gouda. Voor een renovatieproject van 87 woningen bepaalde hij nauwkeurig de hoeveelheden van alle onderdelen die zich in de gevels bevonden. Metselwerk, kozijnen, schilderwerk, goten en vele andere onderdelen passeerden voor het eerst de revue. We rapporteerden per gevel, per blok en op complexniveau. 

In de achterliggende jaren bouwden we een naam op als Meetmij. Onze naam is synoniem geworden voor uitermate betrouwbare meetinformatie. Die reputatie hebben we opgebouwd door elke dag opnieuw zorgvuldig te werk te gaan. Door alleen met betrouwbare mensen te werken die het zekere voor het onzekere nemen en liever controleren dan vertrouwen. Tal van corporaties, aannemers, toeleveranciers en advies- en ingenieursbureaus betrokken ons de afgelopen jaren bij hun veelzijdige projecten. 

In de loop van de tijd is een ogenschijnlijke eenvoudige dienstverlening uitgegroeid tot een specialisme. En aan dat specialisme zijn er in de afgelopen jaar meerdere toegevoegd. 
 

Twee specialismen, twee bedrijven

In 2013 hebben we onze specialismen ondergebracht in twee zusterbedrijven: