Menu
Disclaimer

Disclaimer

Meetmij B.V. heeft deze website met uiterste zorg samengesteld. Aan deze website kunt u echter geen rechten ontlenen. Evenmin aanvaardt Meetmij B.V. aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en/of tekortkomingen in deze website of voor directe of indirecte schade (in welke vorm dan ook) die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of met de onmogelijkheid om (delen van) deze website te kunnen raadplegen. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden. Meetmij B.V. behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en of veranderingen op de inhoud van de website aan te brengen. Dit geldt voor de foto's, afbeeeldingen, logo's, informatie en de voorwaarden. Alle getoonde afbeeldingen zijn ter illustratie van onze dienstverlening.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks op deze website brengen u naar sites van derden. Meetmij B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie. Meetmij B.V. aanvaard evenmin aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze website gelinkte internetsite.

Copyright
De gepubliceerde gegevens mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een elektronisch gegevensbestand en/of gepubliceerd worden, in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, door fotokopieën, elektronisch, mechanisch, opnamen of welke andere manier dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Meetmij B.V. Alle rechten zijn voorbehouden. Iedere bezoeker van de site van Meetmij B.V. wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven genoemde.
 

contact

Adresgegevens
Meetmij
Da Vincilaan 5
6716 WC Ede

Telefoon: 085-0802760
E-mail: info@meetmij.nl

 
 
 
 
Volg Meetmij