Menu
Diensten

Enthousiast en deskundig

Zorgvuldig en secuur werken. Bieden van betrouwbare informatie. Rapportage op maat, afgestemd op uw informatiebehoefte. Beleef ook de waarde van ons vakmanschap en maak kennis met onze dienstverlening.
 
EPA-W energie-index

EPA-W energie-index

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen en utiliteitsgebouwen is een geldig energielabel verplicht. Het label laat de energieprestatie van de woning of het gebouw zien. Het energieprestatiecertificaat heet per 1 januari 2015 Energie-Index. Met de Energie-Index is een meer exacte bepaling van de energieprestatie van een woning te berekenen dan via het definitief energielabel.

 
EPA-W maatwerkadvies

EPA-W maatwerkadvies

Op basis van de energie-index die onze berekeningen opleveren, geven wij u advies. U hebt in uw strategisch plan wellicht doelstellingen opgenomen met betrekking tot de e-renovatie van bestaand bezit. Welke aanpassingen zijn nodig om de gewenste energieprestaties te behalen? Wij rekenen verschillende scenario's door, zodat u een goed onderbouwde keuze kunt maken.

 
EPA-W mutatie

EPA-W mutatie

Bij mutatie van een van uw woningen, is het voor u van belang om te weten of er verandering is in punten voor de hoogte van de verhuur. Wij controleren voor u de Energie-Index volgens nader voorschrift 2015. Als bedrijf zijn wij zelf BRL9500 deel 1 en 2 gecertificeerd. De afmelding van de woning doen wij onder onze eigen certificering. Dit kan echter ook onder uw certificering.

 
Koude opname

Koude opname

Een koude opname houdt in dat een deel van de woningen wordt geïnspecteerd. Het gaat meestal om 10 tot 30% van het te inspecteren bezit. Feitelijk is de koude opname een steekproef voor de kwaliteit van een woningcomplex. Op basis van deze steekproef worden keuzes en begrotingen gemaakt voor een ingreep voor het totale complex, bijvoorbeeld: groot onderhoud, renovatie, sloop, nieuwbouw.

 
Warme opname

Warme opname

Warme opnames vinden plaats nadat de keuze voor een ingreep is gemaakt. Die keuze kan bijvoorbeeld zijn het vervangen van een keuken onder bepaalde voorwaarden. De keuze voor een ingreep wordt gemaakt op basis van een koude opname. Van circa 90% van de woningen kennen we de werkelijke conditie nog niet. Die moet nog worden vastgesteld. Wij onderzoeken dan voor u alle woningen. Meestal samen met de aannemer.

 
Toezicht

Toezicht

De opzichter controleert en bewaakt of de aannemer het project volgens de contractstukken uitvoert. De opzichter is de spil tussen de verschillende bouwpartners en draagt zorg voor een juiste kwaliteit van het project. Onze opzichters zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van projecten in bewoonde toestand. Zij beschikken over bouwtechnisch inzicht en zijn sociaal sterk. Belangrijk voor het sociale aspect met de bewoners.

 
Oplevering

Oplevering

Ondersteuning bij opleveringen? Onze opzichter is aanwezig bij het opleveren van het werk. Hij stelt een proces-verbaal van oplevering op en draagt zorg voor het ondertekenen van de stukken. Indien gewenst, controleert de opzichter ook of de aannemer de opleverpunten naar behoren heeft afgehandeld. Wij vormen een goede schakel tussen bewoner, aannemer en corporatie.

 
Inventariseren

Inventariseren

Heeft u maten en hoeveelheden nodig voor uw begroting of meerjarenonderhoudsplan? Meetmij voert voor u betrouwbare inventarisaties uit. Daarbij voeren we snel en efficiënt metingen uit van de voor u belangrijkste elementen. U ontvangt een complete, heldere rapportage met uitgewerkte meetstaten. Dit alles afgestemd op uw informatiebehoefte.

 
Inmeten

Inmeten

Welke maten hebt u nodig? En hoe nauwkeurig? Meetmij voorziet u van de benodigde cijfers. Dat doen we met uiterste precisie. Zo zijn de ons aangeleverde maten vaak het uitgangspunt voor producenten van bouwdelen, zoals kozijnen, ramen of deuren. Eén ding is zeker: geen woning is hetzelfde. Wij meten niet alleen de lengtes en breedtes, maar ook in welke hoek ze tot elkaar staan.

 

contact

Adresgegevens
Meetmij
Da Vincilaan 5
6716 WC Ede

Telefoon: 085-0802760
E-mail: info@meetmij.nl

 
 
 
 
Volg Meetmij